preskoči na sadržaj

Portal za fiziku nastavnika i učenika osnovnih i srednjih škola

Primjena u fizici

GeoGebra u nastavi fizike

Iako je GeoGebra program namijenjen u prvom redu matematici, brojne mogućnosti koje on nudi mogu se efikasno iskoristiti i u fizici. Najnovija verzija MS Office 2013 u aplikacijama PowerPoint i Word ima ugrađene dodatke za GeoGebru.

GeoGebra kao alat za interaktivne prezentacije

U nastavi fizike često su potrebni precizni crteži i pisanje matematičkih formula a za to je GeoGebra idealna. Osim toga, ona omogućava interaktivnost. U sljedećem apletu moguće je proći kroz devet koraka u kojima se vidi kako rastaviti silu težu na kosini. Pri tome učenik u svakom koraku može mijenjati iznos sile teže, geometrijske dimenzije kosine i njezin nagib.

Rastavljanje sila na kosini

GeoGebra kao pomoć pri izvođenju nastave

Aplet koji pomaže nastavniku pri izvođenju nastave i učeniku da bolje razumije, uvježba ili ponovi sadržaje. Aplet je interaktivan i učenik može pomoću klizača, potvrdnih okvira i komandnih gumba mijenjati sve veličine kojima opisujemo jednoliko ubrzano gibanje a također vidjeti kako izgledaju pojedini grafovi i kako se iz jednog grafa može dobiti drugi.

Jednoliko ubrzano gibanje
Rad plina pri širenju ili sažimanju plina uz stalnu temperaturu
Nastanak transverzalnog vala
Očuvanje energije
Kapacitivni otpor
 

Modeliranje

Pomoću GeoGebre možemo modelirati različite fizikalne zakone. U ovom apletu nastavnik ili učenik konstruira graf brzine i zatim pokreće automobil – igračku da vidi kako se automobil stvarno giba. Graf može postaviti proizvoljno a ima i tri zadatka za rješavanje.

Modeliranje gibanja
 

Istraživački virtualni pokus

Budući da je svaka fizikalna teorija u biti zasnovana na nekom matematičkom modelu, pomoću GeoGebre možemo simulirati stvarne pokuse, ako se potrudimo da ostvarimo sve uvjete koje konkretni model zahtjeva. U sljedećem apletu učenik istražuje vezu između impulsa sile i promjene količine gibanja. Učenik može mijenjati oblik grafa, pokrenuti aplikaciju, pomoću grafa odrediti impuls sile, te izračunati promjenu količine gibanja. Svoje izračune može provjeriti pomoću klizača korak.

Slobodni pad
Impuls sile i količina gibanja
 

GeoGebra kao alat za kviz

Jednostavan kviz u kojemu učenik mora odrediti brzinu kao nagib pravca, upisati ju u tekst okvir (zajedno s jedinicom – m/s) i kliknuti na dugme Prihvati. Obuhvaćeni su jednoliko i jednoliko ubrzano gibanje, a GeoGebra kreira slučajne pravce ili parabole. Aplet bilježi ukupan broj pitanja na koje je učenik odgovarao kao i broj točnih odgovora, te nakon što učenik klikne na Završi kviz, ispisuje kratki izvještaj

Kviz


CMS za škole logo
Portal za fiziku nastavnika i učenika osnovnih i srednjih škola / / nastavnici-fizike.skole.hr / fizika.nastavnici@gmail.com
preskoči na navigaciju